Oferta


Oferujemy Państwu profesjonalną obsługę księgową dla firm a w szczególności:

z zakresu Księgowości:

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych,  
 • prowadzenie Księgi Przychodów i Rozchodów, 
 • prowadzenie Ewidencji zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, 
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych,  
 • prowadzenie ewidencji wyposażenia, 
 • prowadzenie rejestrów VAT oraz rozliczeń z US z tego tytułu, 
 • prowadzenie rozliczeń z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych (miesięcznie lub kwartalnie), 
 • sporządzanie oraz składanie sprawozdań finansowych, 
 • sporządzanie oraz składanie deklaracji podatkowych VAT, CIT ,PIT, 
 • sporządzanie oraz składanie plików JPK. 

z zakresu Kadr i płac: 

 • przygotowanie umów cywilno-prawnych oraz umów o pracę, 
 • naliczanie i sporządzanie listy płac,  
 • naliczenie miesięcznych zaliczek z tytułu podatku dochodowego, 
 • pełna obsługa rozliczeń z ZUS w tym sporządzenie i wysyłka deklaracji ZUS, 
 • prowadzenie kart wynagrodzeń,  
 • sporządzenie rocznego rozliczenia podatkowego pracowników, 
 • wystawianie świadectw pracy, sporządzenie korekt do ZUS. 

z zakresu Doradztwa: 

 • pomoc w rejestracji podmiotów gospodarczych wraz z przygotowaniem wszelkich formalności,  
 • pomoc w wyborze formy prawnej dla konkretnego rodzaju działalności, 
 • reprezentowanie klienta przed wszelkiego rodzaju organami, 
 • doradztwo księgowo-kadrowe,  
 • doradztwo podatkowe.